4 okt 2022

Dranken van Appelsientje, CoolBest en DubbelDrank: natuurlijk in een pakje

In dit artikel deelt Riedel haar onafhankelijke onderzoeksresultaten met betrekking tot zwerfafval. Ook delen we graag de feiten met betrekking tot CO2 uitstoot, zodat er geen misverstanden meer kunnen ontstaan.

Riedel verpakt haar sappen al bijna 50 jaar in drankenkartons. Dat doen we omdat deze de inhoud het beste beschermen tegen de invloed van zuurstof en licht en de kwaliteit van het sap zo het beste behouden blijft. Daarnaast zijn drankenkartons de meest duurzame manier om sappen te verpakken.

Het gebruik van kartonnen verpakkingen past dus in onze duurzaamheidsstrategie. De belangrijkste doelstellingen van deze strategie zijn:

  1. Een bijdrage leveren aan het stoppen van de opwarming van de aarde door het drastisch reduceren van de CO2 uitstoot. Dat geldt voor onze productieprocessen, en voor de verpakkingen die wij gebruiken.
  2. Een bijdrage leveren aan het stoppen van het uitputten van de aarde. Dus het stoppen of structureel verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen zoals aardolie en mineralen in onze verpakkingen.
  3. Een bijdrage leveren aan het terugdringen van de plastic soep. Riedel wil het gebruik van fossiele plastics in verpakkingen tot nul reduceren en zoveel mogelijk vervangen door plant-based plastics*.

We merken dat er nog altijd misverstanden zijn over het gebruik van kartonnen verpakkingen.

Daarom zetten we de feiten graag voor je op een rijtje.

In de periode mei tot augustus 2022 heeft Riedel een uitgebreide onafhankelijke life cycle analysis (LCA) laten uitvoeren door het Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg (Duitsland). Dit gerenommeerde en onafhankelijke onderzoeksinstituut heeft de CO2 effecten van onze verpakkingen vanaf grondstof en productie tot en met recycling berekend.

De uitkomsten van dit onderzoek tonen ondubbelzinnig aan dat onze Appelsientje, CoolBest en DubbelDrank kartonnen verpakkingen ruim 75% minder CO2 uitstoot hebben dan onze multilayer PET-flessen. Daarnaast hebben onze verpakkingen zelfs 74% minder CO2 uitstoot in vergelijking met sappen in een monolayer PET verpakking. Verder besparen we meer dan 95% fossiele materialen en gebruiken we bij het gebruik van karton geen fossiel plastic. Zie ook onderstaande tabel.

Bron: LCA, IFEU, Heidelberg (augustus, 2022)

Kartonnen verpakkingen zijn dus beter voor het milieu en beter voor het sap. Uit onderzoek blijkt bovendien dat 51% van de consumenten een voorkeur heeft voor een kartonnen verpakking, tegen 30% voor PET. Als consumenten de duurzaamheidsvoordelen van een kartonnen verpakking kennen, stijgt het percentage dat de voorkeur geeft aan karton zelfs van 51% naar 68%.

Bron: Norstat (mei, 2022), N = 465

Wij zijn dan ook blij dat de kleinverpakkingen van Appelsientje, CoolBest en DubbelDrank van PET zijn overgegaan naar kartonnen verpakkingen. Als we in 2023 ook nog het laatste laagje aluminium uit deze verpakking halen, worden deze verpakkingen volledig fossielvrij en besparen we nog meer CO2. Verder zal het recyclingspercentage van drankenkartons de komende jaren nog verder stijgen, waardoor ook hier verdere CO2 besparing zal worden gerealiseerd.

Duurzaamheid

Als het gaat om duurzaamheid, dan geven wij dus prioriteit aan CO2 reductie, het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen en het streven naar het gebruik van minder plastic. In dat streven past het gebruik van een kartonnen verpakking.

In de discussies over dit onderwerp wordt soms gezegd dat dat het gebruik van een kartonnen verpakking statiegeld ontwijking op PET-flessen tot doel heeft. De beslissing om kartonnen verpakkingen voor Appelsientje, CoolBest en DubbelDrank te gebruiken heeft alles te maken met de reductie van CO2 uitstoot, en niets met statiegeld ontduiking. Het is een onzinnig verwijt als je weet dat 98% van onze sappen als puur sap niet onder de statiegeldregeling vallen.

Daarnaast worden kartonnen verpakkingen soms in één adem genoemd met zwerfafval. Ook hier spreken de feiten voor zich: bijna 100% van alle kartonnen verpakkingen komt in het reguliere afvalsysteem terecht; slechts 0,5% van al het zwerfafval is aan te merken als drankkarton. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt bovendien dat er nog geen toename is van kartonnen verpakkingen in het zwerfafval na de invoering van statiegeld op PET-flessen.

Het is overigens goed om te weten dat Riedel de stichting Nederland Schoon ondersteunt en zich hiermee inzet voor het verminderen van al het zwerfafval. Daarnaast stimuleren wij initiatieven om het recyclepercentage van kartonnen verpakkingen (dat nu op 31% ligt) omhoog te krijgen. En als in de toekomst kartonnen verpakkingen meegenomen zouden kunnen worden in het statiegeldsysteem, om zo het kartonnen zwerfvuil nog verder te verminderen, zou dat helemaal mooi zijn!

Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen de feiten kennen, zullen wij op korte termijn alle informatie op onze website plaatsen. Als je nu al meer informatie wil of vragen hebt, neem dan contact op via ons contactformulier.

*Op basis van massa balans