Over ons

Op weg naar duurzame fruitketens!

Voor iedereen, alles en altijd het beste van fruit op een duurzame manier. Dit is waar we naar streven bij Riedel. Daarom spelen wij een leidende rol in de samenwerking binnen de gehele fruitketen met een focus op mens, milieu en duurzame winst die verder gaat dan alleen certificering.

Duurzaamheid is een complex onderwerp. In plaats van ons aan te sluiten bij een bestaande certificering willen wij hier zelf een leidende rol in pakken die vaak verder gaat. Om te komen tot duurzame fruitketens zijn we in 2014 een strategische samenwerking gestart met Solidaridad om de fruitteelt te verduurzamen. Daarnaast heeft Riedel een voortrekkersrol binnen het SAI platform, de AIJN CSR Expert Group, Juice CSR en IDH om te harmoniseren, standaardiseren en onze initiatieven te promoten binnen de branche, zodat niet alleen wij, maar iedereen binnen de branche op een duurzame manier te werk gaat.

Binnen de duurzame fruitketens staan 3 pijlers centraal:

1. Duurzame fruitteelt

Voor een duurzame fruitteelt ligt onze focus op sinaasappel en mango, naast de bilaterale programma’s op ander fruit.

Voor de sinaasappel is het Rural Horizons project gestart, waarbij er een tool wordt ontwikkeld voor de sinaasappelboeren in Brazilië om hun fruitteelt te verduurzamen. Momenteel zijn we bezig met de uitrol van deze tool bij de belangrijkste boomgaarden. Dit doen wij in samenwerking met o.a. Solidaridad.

Voor de mango zijn wij het Farm Gate project gestart in India. Zo helpen we de Alphonso mango boeren om te gaan met klimaatverandering, waarmee ze hun opbrengst en kwaliteit verhogen, met minder input. Ook speelt de sociale component in relatie tot de fruitplukkers hierin een belangrijk onderdeel.

2. Duurzame productie

Onder productie verstaan we de productie van sap, puree, concentraat uit fruit en het blenden van ingrediënten. We doen regelmatig audits bij de leveranciers van onze grondstoffen waarbij we in gesprek zijn met leveranciers om stappen te zetten richting duurzaamheid. We werken dan ook alleen samen met leveranciers die Sedex SMETA 4 Pillar ge-audit zijn of equivalent gebenchmarkt.

Daarnaast zijn we actief met verbeterprogramma’s met HR van onze leveranciers om de arbeidsomstandigheden van tijdelijke werknemers tijdens de oogst periode te verbeteren.

3. Duurzaam afvullen en zorg voor het milieu

In Ede produceren wij ook op een manier die zo duurzaam mogelijk is met een focus op onze carbon footprint m.b.t. transport en het proces in de fabriek waarbij we continu letten op efficiency verbeteringen en verbruik van energie en water. Daarnaast is al het papier en karton van onze verpakkingen FSC gecertificeerd. Dit draagt bij aan een wereldwijze zorg voor onze bossen.

Jaarlijks trainen wij al onze medewerkers met betrekking tot de belangrijkste milieu aspecten van Riedel en hun eigen persoonlijke bijdrage hieraan. Op deze manier borgen wij de continue focus op deze gebieden.

4. Ethische principes

Naleving van wet- en regelgeving is een hoeksteen van duurzaam ondernemen voor Riedel. Ethisch handelen is daar een integraal onderdeel van. Riedel onderschrijft daartoe de basisprincipes die zijn gedefinieerd in het Ethical Trade Initiative. Zie https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code voor meer informatie hierover.

Bij vermoeden van een misstand verwijzen wij u naar het Huis voor Klokkenluiders https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/.